Предстои КНСБ да обяви своя доклад за нарушения на правата на работното място. Един от резултатите е, че жените по-често стават жертви. Предложена е директива, според която да падне тайната на заплатата, а фирмите да са длъжни да публикуват на интернет страниците си стартовите възнаграждения на своите служители.

„В много фирми мениджърите задължават хората да пазят заплащането си в тайна", заяви по NOVA NEWS вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

"Така, обаче, се получава разлика, тъй като в някои случаи служители, изпълняващи еднакви задължения, на една и съща позиция, получават различно заплащане. Това е смисълът на директивата, тя не говори само за уеднаквяване на разликите между мъжете и жените, а и за уеднаквяване на работата в една и съща длъжност. Трябва да има ясни критерии и по тях да се достигне до формиране на работната заплата”, добави Капитанов.

Според доц. Щерьо Ножаров, икономически съветник в БСК, заплатите не може да се сравняват. „Директивата не е транспонирана от никой, все още не са ясни конкретни подробности”, добави той.

„Това, което предвижда директивата, е сериозен натиск - финансов и административен, върху бизнеса. Това ще ускори сериозно инфлацията, тъй като от бизнеса се изисква да поддържа постоянни регистри за всички елементи на заплащането на всеки служител”, каза още Ножаров.
nova.bg