Предават копия от служебния архив на МВР
Предават копия от служебния архив на МВР / netinfo

Копия от декласифицирани инвентарни описи на документите от служебния архив на МВР ще бъдат предадени на Главното управление на архивите при Министерския съвет, съобщиха от управлението. Описите се съхраняват в дирекцията "Информация и архив" на Министерството на вътрешните работи.

Очаква се министърът на вътрешните работи Румен Петков да предаде в електронен вид над 7200 страници инвентарни описи, съдържащи над 50 000 архивни единици от 60 служебни фонда на МВР, включващи и документи на бившата Държавна сигурност за периода 1944-1990 година.

Изследователи и граждани ще имат възможност да правят справки в описите и да заявяват поръчките си в читалнята. Документите ще бъдат ползвани в публичната читалня на МВР.