/ IStock
Софийската градска прокуратура е приключила разследвания по водени две досъдебни производства за извършени данъчни престъпления в особено големи размери, съобщиха от обвинението.

КПКОНПИ е спечелила дела за незаконно придобито имущество за над 5.5 млн. лв.

Обвиняемият по едното от тях, в качеството си на управляващ и представляващ търговско дружество „А. 2007“ ООД, със седалище в жк „Младост 1“ в столицата, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на обща стойност 970 545,79 лева. От тях 647 030,53 лева представляват дължим данък върху добавената стойност и 323 515,26 лева - дължим корпоративен данък.

Предметът на дейност на фирмата на обвиняемия била търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството притежавало търговски обект - аптека в София. Било регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В качеството си на управляващ и представляващ „А. 2007“ ООД обвиняемият потвърдил неистина в подадените в Териториална дирекция на НАП по електронен път декларации. Той използвал документи с невярно съдържание - дневници за покупки, в които отразил фактури по доставки, които реално не били извършени, при представяне на информация пред органите по приходите.

Осъдиха продавач на мобилни услуги за документи измами за 104 241 лв.

Приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размер 647 030,53 лева. Освен това в Годишната данъчна декларация на фирмата за 2014 г. обвиняемият декларирал годишен корпоративен данък в размер на 3 127,95 лева, вместо 323 515,26 лева.

Обвиняемият действал като посредствен извършител чрез лицата, извършвали счетоводни услуги за дружеството му. По другото дело на Софийска градска прокуратура за данъчно престъпление в качеството на обвиняем е бил привлечен мъж - управляващ и представляващ дружеството „Д.“ ООД, а впоследствие пълномощник и фактически управляващ дейността на въпросната фирма.

Както лично, така и чрез посредствено извършителство чрез служител в счетоводно дружество, той избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 629 824,99 лева. От тях ДДС в размер 580 692,75 лева и 49 132,24 - дължим корпоративен данък за внасяне.

Осъдиха съпрузи за длъжностно присвояване и сделки за над 300 000 лв.

Обвиняемият използвал документи с невярно съдържание при водене на счетоводството на „Д.“ ООД, като отразявал доставки от различни фирми за кафе, сурови бадеми и кашу. В действителност обаче реално те не били извършени.

В хода разследването е било установено, че в дружеството нямало лица, назначени на трудов договор, нямало собствени или наети имоти, складове, в които да се съхраняват закупените стоки, както и МПС за тяхното транспортиране.

От разпитите на свидетелите, фигуриращи като контрагенти на управляваната от него фирма, е видно, че редица от тях са социално слаби или неграмотни лица. Някои от тях са заявили, че са изгубили личните си документи, а други, че са подписвали документи, в това число пълномощни, срещу заплащане.

Оставиха в ареста мъж от Провадия за пране на 411 750 лв.

Действайки по този начин обвиняемият няколкократно потвърдил неистина в подадените пред НАП декларации и упражнил право на данъчен кредит, който не му се следвал.

Обстоятелството, че той работил като данъчен служител в предходен етап от живота си, а впоследствие ръководел дружество, предоставящо счетоводни услуги, доказва, че обвиняемият бил отлично запознат с правата и задълженията си като управител на ООД да подава месечно и годишно изискуемата по закон информация към НАП.

Предстои наказателните производства срещу обвиняемите да продължат в съда.