Министерството на образованието и науката публикува видео с демонстрация на избраните от Здравното министерство тестове за COVID-19, които ще се използват от децата от първи до четвърти клас. Очаква се от 10 ноември най-малките ученици да могат да се върнат към присъствено обучение, като те ще правят два пъти тестове в училище - в понеделник и в четвъртък. Учениците със специални образователни потребности ще правят тестовете си вкъщи.

Първият тест включва торбичка, в която децата трябва да поставят слюнка. А с тампон учителят взима от нея, размесва я с реактив и поставя няколко капки в плочката. До минути излиза и резултатът. Ако не се появят чертички, тестът е невалиден и трябва да се повтори.

Вторият тест е сходен, но вместо торбичка, слюнка се поставя във фунийка. След тестването децата ще трябва сами да почистят чина си.

Властите с подробности за връщането на учениците в клас и COVID тестовете (ВИДЕО)

Вчера на брифинг пред медиите образователният министър проф. Николай Денков обясни, че осигурените от Министерството на здравеопазването тестове ще се прилагат в училищна среда за всички ученици от I до IV клас в общините със заболяемост над 500 на 100 000 души.

enlightenedМинималният праг за връщане към присъствено обучение на учениците от I до IV клас е 50% желаещи да се тестват на ниво паралелка. Родителите трябва да са дали писмено съгласие за тестването на техните деца. За учениците, за които няма разрешение да бъдат тествани, се организира синхронно или асинхронно обучение в зависимост от възможностите на училището.

Единствено за децата със специални образователни потребности има съгласие от МЗ и от социалните партньори, че тяхното тестване ще става вкъщи. При довеждане на детето в училище, ще трябва да се покаже негативният тест

Няма да се тестват учениците, които имат документ за ваксинация или преболедуване.

Решиха при какви условия учениците и учителите ще се върнат в клас

enlightenedДецата ще се тестват два пъти седмично при осигурена предварително безопасна среда. В дните понеделник и четвъртък в началото на деня ще се отделят 30 минути за тестване на учениците от 1 до 4 клас при промяна на дневния режим - намаляване на учебните часове, междучасията или други мерки по решение на директора на съответното училище.

enlightenedТестовете ще се правят в класната стая, децата ще бъдат по чиновете си и по време на тестовете ще са с маски, освен в момента, в който трябва да им се вземе съответният секрет.

enlightenedАко има положителен тест, детето ще бъде отделено от класа, ще бъдат информирани неговите родители, които трябва да дойдат да го вземат, както ще бъде информиран и личният лекар. "Има два конкретни теста от един и същи тип, и той е за отделяне на слюнка в контейнерче, след което ще се вземе проба от контейнерчето, за да може да се направи тестът", обясни министър Денков.

enlightenedПри организацията на тестването в училище ще се включат и други лица, които да помогнат на класните ръководители. Това ще са медицински специалисти, родители, медиатори, педагогически и непедагогически персонал, които отговарят на изискванията за безопасна среда в училище. Те трябва да имат валиден документ за ваксиниране или за преболедуване от COVID-19, или трябва да се тестват два пъти в седмицата.

Директор на училище: Тестването на учениците трябва да е само в понеделникАко новата система за контрол заработи успешно при най-малките ученици, тя ще започне да се прилага и при по-големите.