/ iStock/Getty Images
Учениците от I до IV клас, които в момента учат в електронна среда заради заболяемост на общинско равнище над 750 на 100 000 души, ще се върнат в клас най-рано на 10 ноември. Това ще стане, ако дистрибуторите на одобрените от Министерството на здравеопазването тестове доставят договорените количества до 8 ноември.

Това обяви министърът на образованието и науката акад. Николай Денков след извънредно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. Всички социални партньори се обединиха около няколко решения.

Решиха при какви условия учениците и учителите ще се върнат в клас

enlightenedОсигурените от Министерството на здравеопазването тестове ще се прилагат в училищна среда за всички ученици от I до IV клас в общините със заболяемост над 500 на 100 000 души.

enlightenedМинималният праг за връщане към присъствено обучение на учениците от I до IV клас е 50% желаещи да се тестват на ниво паралелка. Родителите трябва да са дали писмено съгласие за тестването на техните деца. За учениците, за които няма разрешение да бъдат тествани, се организира синхронно или асинхронно обучение в зависимост от възможностите на училището.

enlightenedДецата ще се тестват два пъти седмично при осигурена предварително безопасна среда. 

"В дните понеделник и четвъртък в началото на деня ще се отделят 30 минути за тестване на учениците от 1 до 4 клас при промяна на дневния режим - намаляване на учебните часове, междучасията или други мерки по решение на директора на съответното училище", обясни министър Денков.

enlightenedТой каза, че тестовете ще се правят в класната стая, децата ще бъдат по чиновете си и по време на тестовете ще са с маски, освен в момента, в който трябва да им се вземе съответният секрет.

enlightenedАко има положителен тест, детето ще бъде отделено от класа, ще бъдат информирани неговите родители, които трябва да дойдат да го вземат, както ще бъде информиран и личният лекар. "Има два конкретни теста от един и същи тип, и той е за отделяне на слюнка в контейнерче, след което ще се вземе проба от контейнерчето, за да може да се направи тестът", обясни министър Денков.

enlightenedТой уточни, че единствено за децата със специални образователни потребности има съгласие от МЗ и от социалните партньори, че тяхното тестване ще става вкъщи. При довеждане на детето в училище, ще трябва да се покаже негативният тест, добави министърът.

enlightenedПри организацията на тестването в училище ще се включат и други лица, които да помогнат на класните ръководители. Това ще са медицински специалисти, родители, медиатори, педагогически и непедагогически персонал, които отговарят на изискванията за безопасна среда в училище. Те трябва да имат валиден документ за ваксиниране или за преболедуване от COVID-19, или трябва да се тестват два пъти в седмицата.

Педагогическите и непедагогическите специалисти, ангажирани с тестването, ще получат допълнителни средства от бюджета за 2021 г. за двата месеца до края на годината. Размерът на това възнаграждение ще бъде определен в анекс към Колективния трудов договор.

enlightenedАко новата система за контрол заработи успешно при най-малките ученици, тя ще започне да се прилага и при по-големите.

Директор на училище: Тестването на учениците трябва да е само в понеделник