вода
вода / ThinkStock/Getty Images
До 55 % да поскъпне водата за битовите потребител в пловдивска област. Това е записано в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” Пловдив за периода 2017- 2021 г. Увеличение на цената на водата ще има в общо 17 общини, като ще бъде в различен размер в зависимост от това дали клиентите са с гравитачно или помпено водоснабдяване. Причината е, че с водната реформа ще се въведе единна цена за двете категории от 2.14 лева с ДДС за кубик. Това е увеличение с 18 % за помпено водоснабдяване и 55 % за гравитачно. Най-рано новата цена ще влезе в сила от юни.
 
 „Водоснабдяване и канализация” Пловдив обслужва общините Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Стамболийски, Съединение, Хисаря и Пловдив. Бизнес планът на дружеството предвижда от тази година да се въведе единна цена на водата от 2.14 лева на кубик с ДДС за битовите потребители. Към момента клиентите с гравитачно водоснабдявасне плащат 1.38 на кубик с ДДС като с новата цена ще плащат с 55 % повече. Поскъпването за тези с помпено водоснабдяване ще бъде с 18 % повече от сегашните 1.81 на кубик с ДДС.
 
Повишение в цената ще има и през следващата година с малко над процент и услугата ще достигне 2.17 стотинки, като след това ще последва намаление и през 2021-ва водата ще струва 2,15 на кубик с ДДС.
 
За следващите 5 години „Водоснабдяване и канализация-Пловдив“ е предвидило 30 милиона 748 хиляди лева в инвестиционна си програма. От общата стойност на парите 60% са за водоснабдяване, 8% за канализация. 10,5% от инвестициите са предназначени за пречистване, 11% за водомери, и 10 % за транспорт - администрация и информационни технологии. Разчетите показват, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще е инвестирало 9,15 на жител.
 
Бизнес планът на „Водоснабдяване и канализация- Пловдив“ ще бъде обсъден на открито заседание на КЕВР другата седмица. Новите цени влизат в сила в месеца след като регулаторът вземе окончателно решение на закрито заседание. Това означава, че най-рано новите цени ще бъдат факт от месец юни.