/ Българска Патриаршия
Негово светейшество българският патриарх Неофит отправи обръщение към българите за църковния празник Петдесетница, на който се почита рожденият ден на Христовата църква, съобщиха от Българската патриаршия.

"Празнувайки деня, в който, по обещанието на Господ Иисус Христос, Светият Божи Дух щедро се излива над всички верни, се обръщаме към вас с отеческа обич и послание за мир и единство, за единомислие и единодействие в нашия съвместен живот в лоното на Светата Църква, в която с вяра и "жива надежда" (1 Петр. 1:3) живеем и се спасяваме, намирайки там тих пристан от стихиите на бурното житейско море. Тази Църква, която днес Духът на Истината основава за цялото човечество и в която получаваме даровете на Духа и общението с нашия Творец и любящ Небесен Отец, е нашият духовен дом - Тяло Христово, призвано да живее и възраства в любов и единство, докато, както свидетелства Св. ап. Павел, "... всинца достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божий,... до пълната възраст на Христовото съвършенство" (Еф. 4:13), казва патриарх Неофит.

Днес е Петдесетница - един от най-големите православни празници

В своето обръщение Негово светейшество отбелязва, че в тази Църква, възвестена в света чрез огъня на Светия Дух - първом на апостолите, а чрез тях и на всички народи, Бог щедро ни е дарувал всичко, което ни е необходимо за нашето спасение и за наследяването на обещания ни от Неговия Единороден Син вечен и блажен живот в лоното на Отца и в общението с Пресвета Богородица и всички Божии угодници. В нея ние намираме силите и средствата, с които да се борим с греха, тлението и смъртта, със страстите и пороците, които преграждат пътя ни към Царството Божие и към пълнотата на живота и на богообщението, за което Всемогъщият Бог ни е привел в битие в зората на творението.

"Тази Църква, която вече две хилядолетия, във всяко време и на всяко място, ден след ден продължава да привлича към себе си такива, които се спасяват (Деян. 2:47), и днес, в нашето тревожно и размирно време, време на изпитания, на дълбока духовна и морална криза, отново е пред нас, като духовен оазис сред пустинята на безнадеждността. Оазис, където всеки гладен и жаден за правда (Мат. 5:6) може да приеме Светия Дух, да живее в Божието присъствие и да пие до насита от живата вода на Божието слово. Слово, което има силата да оживотвори и стопли и най-окаменялото и ожесточено сърце, да събуди и да разпали и най-слабо мъждукащата божествена искрица, да преобразява човеците от роби на греха в чеда на Бога - изкупени, за да получат "осиновението" (Гал. 4:5). В тази Църква винаги ни очаква протегнатата към нас ръка на нашия Спасител - като отворена възможност за всеки, който с чисто сърце и с вяра във Възкръсналия от мъртвите Христос Господ търси пътя към Бога и Неговата вечна правда, заявява Негово светейшество.

Състоянието на патриарх Неофит се подобрява

Патриарх Неофит призовава вярващите: "Нека бъдем достойни за великия дар на Църквата, която Господ ни е дал за нашето спасение. Да бъдем верни Господни ученици и достойни членове на богочовешкото Тяло Христово - чеда на обещанието, дадено "на вярващите чрез вяра в Иисуса Христа" (Гал. 3:22), които с вяра и надежда "очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правда" (2 Петр. 3:13). Такава е волята на нашия Спасител, това очаква от всекиго нас и пълнотата на Божията Църква, чието начало във времето честваме днес в светлия ден на светата и спасителна Петдесетница".

"Благодатта и мирът на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, и щедрите дарове на Всесветия Дух да бъдат с всички нас! Честит и благословен празник!", благославя българите патриарх Неофит.
БТА