/ БГНЕС
Депутатите удължиха с месец и половина срока, в който Сметната палата трябва да предостави резултатите от възложения ѝ финансов одит на Българското национално радио (БНР). 

Окончателният доклад трябваше да бъде готов в края на януари, но се налага срокът да бъде продължен заради забавяне при получаване на информацията, свързана с решения на Управителния съвет на БНР. Към архивираните протоколи от заседанията не са съхранявани материалите, свързани с дневния ред и взетите решения, което е наложило допълнителното им събиране.

СЕМ избира нов генерален директор на БНР

При проверките на разходите пък, свързани с възлагане на обществени поръчки, са необходими становища, които са забавени, защото трябва да се изготвят от хора, които не са били на съответните позиции при издаването им.

Одитът на финансовото управление на БНР обхваща периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г., а окончателния доклад на Сметната палата
трябва да бъде готов до 10 март 2020 г.

Бюджетът на БНР за юбилея - търговска тайна


Решението за финансова проверка депутатите взеха през месец септември миналата година, а причина за това стана информацията, че обществената медия е натрупала дефицит в размер на около 4 млн. лева.

Тогава бе създадена и Временната анкетна комисия, която да провери обстоятелствата около замлъкването на програма „Хоризонт“, случило се на 13 септември, както и всички твърдения за политически натиск срещу ръководството и журналисти от медията.

Сметната палата влиза за проверка в БНР

Днес СЕМ пък избира нов генерален директор на общественото радио – пост, за който се борят шестима претенденти.