Парламентът ще разгледа в петък предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, предаде БГНЕС.

Точката трябваше да е първа за четвъртък, но бе отложена за петък и ще се проведе между блиц-контрола и редовния парламентарен контрол.

Предложението е АПИ да предоговори действието на договорите, така че моментът на прекратяване действието на договорите да бъде обвързано със сключването на нов договор в резултат на откритите през настоящата 2022 г. процедури по Закона за обществените поръчки.
 
БГНЕС