/ БГНЕС
На редовно заседание служебното правителство ще обсъди промени в Закона за висшето образование и в Закона за отбраната и въоръжените сили.

Очаква се министрите да одобрят допълнителни трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища.

На заседанието ще се разгледа и предложение за промяна на тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за Трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с постановление на номер 88 на МС от 2019 г.