/ БГНЕС, архив
Проверката на Върховната административна продължава
Проверка на Върховната административна прокуратура (ВАП) откри десетки нарушения при продажбата и наемането на общински жилища, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата. От там уточняват, че проверката продължава. До сега са констатирани 175 наредби, в които са допуснати различни нарушения. Те са приети от общинските съвети и се отнасят до отдаването под наем и продажбата на общински жилища.

При проверката са установени случаи, в които съгласно общинските наредби, се допуска в резервни общински жилища да се настаняват кметове, заместник-кметове и кметски наместници. От прокуратурата уточняват, че това е в противоречие със Закона за общинската собственост. В него се предвижда в резервните жилища да се настаняват под наем лица, в семействата на които са налице остри социални или здравословни проблеми и такива, чиито жилищата са станали негодни за обитаване.

Освен това от ВАП са установили и нарушения в подзаконови актове. С тях в нарушение на закона, е признато право за кандидатстване за настаняване под наем в резервните общински жилища на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени от общината до предаване на отстъпения им в обезщетение жилищен имот. Проверката е установила още дадени разрешения в противоречие на закона за ползване на общинско жилище от лица, чиито имоти са застрашени от срутване. Констатирани са норми, с които от общинските съвети, е поставено изискване за заплащане на допълнителна такса, извън предвидената в Закона за местните данъци и такси. Парите са били изисквани под формата на режийни разноски при производство за настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Друго нарушение, което са установили магистратите, е свързано със задължението на кметовете да внасят предложения в общински съвети за промяна на предназначението на жилища. Това става в случаите, когато определени лица желаят да ги закупят. Освен това кметовете давали право на други лица да издават наказателни постановления. От прокуратурата уточняват, че това е в нарушение на разпоредбите в Закона за административните нарушения и наказания и Закон за местното самоуправление и местната администрация.

Нарушения от вида на посочените са установени в действащите наредби в общините София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Плевен, Добрич, Шумен, Монтана, Благоевград, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Силистра, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Ямбол, Поморие, Царево, Банско, Казанлък, Дупница, Нова Загора, Троян, Сандански, Балчик, Шабла, Велинград, Панагюрище, Севлиево и др.

От прокуратурата уточняват още, че във връзка с образуваните преписки са подадени 156 протести до административните съдилища, като към настоящия момент от тях 22 са уважени. По отношение на останалите не са приключили административните производства.