/ iStock/Getty Images
От Министерството на образованието и науката публикуваха отговорите на външното оценяване по български език и литература след седми и десети клас.

59 864 седмокласници в страната се явиха на изпита по български език и литература

Разказът "Череши" от Захари Карабашлиев беше произведението за преразказа, като учениците имаха за задача да предадат текста подробно от името на неутрален разказвач, посочват от МОН.
От седмокласниците се очакваше също да коментират в няколко изречения думите от Вазовата повест "Немили-недраги": "Къщята, магазиите, кесиите, сърцата бяха затворени за тях".

Първата част от националното външно оценяване в седми клас включваше тест с 25 задачи по български език и литература. Резултатите от изпита трябва да излязат до 28 юни.

48 816 пък бяха десетокласниците, които се явиха на на изпитите по български език и литература.

Изпитът им продължи 90 минути. За това време те трябваше да се справят с тест от 23 задачи, сред които 14 с избираем отговор и шест с кратък свободен отговор. Имаше също задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи във връзка с дадена теза.Изпитът включваше и създаване на кратък текст в жанр, изучаван в първия гимназиален етап.

Десетокласниците трябваше да формулират собствена теза по откъс от поемата "Левски" на Иван Вазов. Те можеха да избират между две теми: "Цената на чистата съвест" и "Вечната истина".

Резултатите от изпита трябва да излязат до 28 юни.