/ БГНЕС
Общественият съвет (ОС) към Централната избирателна комисия (ЦИК) излезе със становище във връзка с организацията на изборите на 9 юни 2024 г., съобщиха от пресцентъра на ЦИК. 

От избирателната комисия имат предложения по темите, свързани с организацията на машинното гласуване; обученията на изборната администрация; оборудването на изборните помещения; видеонаблюдението; социологическите изследвания; разяснителната кампания за избирателите.

Според ЦИК насрочените предсрочни парламентарни избори заедно с изборите за Европейски парламент (ЕП) на 9 юни 2024 г. са предизвикателство за изборната администрация и за органите на изпълнителната власт. В тази връзка, и предвид опита от проведените избори за парламент и за местна власт през 2023 г. след промените в Изборния кодекс от декември 2022 г., Общественият съвет към ЦИК обръща внимание на някои основни моменти при подготовката на предстоящите избори „две в едно”, с цел повишаване на прозрачността на процеса и укрепване доверието на избирателите. 

За организацията на машинното гласуване от ЦИК смятат, че са необходими: подготовка на документ на разбираем за широката публика език, в който се описват основните етапи по подготовка на специализираните устройства за електронно и машинно гласуване (СУЕMГ) за даден избор. Разясняване на механизмите и защитите, осигуряващи сигурността на процеса и невъзможността за нерегламентирана намеса, в частност промяна или подмяна на софтуера. Този документ да почива на плана за провеждане на избори с използване на машинно гласуване, който ЦИК следва да изработва в изпълнение на чл. 231б ал.3; онлайн излъчване не само на довереното изграждане на софтуера за инсталиране, но и на установяването на съответствието в Министерството на електронното управление (MЕУ); онлайн излъчване на операциите по зареждане на софтуера в СУЕMГ от помещенията, в които то се извършва от фирмата-изпълнител; непрекъснато присъствие на двама от членовете на ЦИК или представители на администрацията на Комисията в помещенията, в които се извършва зареждане на софтуера в СУЕMГ от фирмата-изпълнител; изпълнение на предвидената в чл. 213б ал.4 процедура по извадкова проверка за коректност на инсталирания софтуер в СУЕMГ чрез случаен подбор в склада на съхранение на вече инсталираните машини, в присъствието на наблюдатели и регистрирани партии и нейната широка комуникация към обществеността. Въпросът за диаметъра на шпулите, на които се навива хартията за ролките на машините предполага спешно решаване, така че същият да отговаря на спецификациите на производителя, уточняват от ЦИК.

От Обществения съвет подчертават, че е целесъобразно да се определят единни спецификации на параваните, използвани при гласуване с хартиени бюлетини по модела на решенията на ЦИК за формата, вида и цвета на чувалите (торбите), в които се съхраняват изборните книжа. Причината е осигуряване на еднакви условия за гласуване в цялата страна, съответстващи на целта на промените в Изборния кодекс от края на 2022 г., а именно недопускане на използването на заснемаща техника или други манипулации при запазване тайната на вота.

ЦИК може да покани социологическите агенции, извършващи екзит-пол, да подпишат "джентълменско споразумение" за неразпространение до медии на данни от предварителни резултати в хода на изборния ден, се посочва още в становището.

ЦИК може да поеме и централна инициатива, например чрез контактите с университетите за набиране на студенти-доброволци и ученици, навършили 18 години, за демонстрация на машинно гласуване. Такава кампания ще намери резонанс и по цел мобилизиране на младите избиратели, се добавя в становището на Обществения съвет към ЦИК.

Общественият съвет към ЦИК включва представители на български неправителствени организации, наблюдаващи изборите в страната. Създаден е на основата на чл.55 от Изборния кодекс и според своите Правила е консултативен орган към ЦИК с основна цел да съдейства за осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборния процес. Общественият съвет работи независимо от изборната администрация. За работата си членовете му не получават възнаграждение.

Припомняме, че от днес ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за членове на ЕП от България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17:00 часа на 24 април 2024 г. 

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Ирина Евгениева, БТА