/ iStock/Getty Images
В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения тази вечер и през нощта във водосбора на р. Провадийска (р. Язтепенска, р. Аннадере, по основната река). Това съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Наводнения може да възникнат през нощта и във водосбора на р. Тунджа /р. Турийска, по основната река, р. Гюрля/.

Краткотрайни превишения на речните нива в резултат на валежи се очакват утре във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки.

През нощта и в петък се очакват превишения и в горните части от водосбора на р. Камчия и във водосбора на р. Провадийска, в долните части от водосборите на р. Марица и р. Тунджа и в планинските части от водосборите на реките, както и в горните части от водосборите на р. Струма и на р. Места.