/ БГНЕС
Отстраниха кмета на Благоевград след решение на Върховния административен съд. Причината е, че не е прекратил дейността си като търговец, след като е избран за кмет.

Тричленен състав на Върховния административен съд остави в сила решение по административно дело на Административен съд – Благоевград, съобщиха от пресцентъра на съда.

С решението си административният съд в Благоевград е отменил решение на ОИК – Благоевград, с което е отхвърлено искане за предсрочно прекратяване на мандата на кмета на Община Благоевград.

Новият кмет на Благоевград: Водихме чиста битка без компромати

Административно дело беше образувано пред ВАС по касационни жалби на ОИК – Благоевград и на избрания за кмет на община Благоевград инж. Румен Томов срещу решението на Административен съд – Благоевград.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Атанас Камбитов: Чувствам се разочарован, но това е оценката на гражданите (ВИДЕО)

В съдебната практика, утвърдена като постоянна в хода на прилагане на изборното законодателство, се приема, че за да бъдат изпълнени изискванията на чл. 41, ал.3 ЗМСМА, е необходимо лицето да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността му като търговец, да уведоми писмено за предприетите действия председателя на общинския съвет и да уведоми писмено за тях общинската избирателна комисия. Законовите предпоставки в нормата на чл. 41, ал.3 ЗМСМА са кумулативни, а неизпълнението им води до предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината.

Нарушаването на изискването за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността като ЕТ от страна на избрания за кмет на община Благоевград е достатъчно основание за прекратяване на мандата.

Видно от доказателствата по делото избраният за кмет на община Благоевград е предприел действия по заличаване на ЕТ от търговския регистър и такова заличаване е настъпило, но действията за това са извън срока по чл. 41, ал.1 ЗМСМА, който започва да тече от 4.11.2019 г.