/ iStock/Getty Images
Временно ще бъде ограничен достъпът до Портала за електронни административни услуги на МВР.
 
Рашков разпореди незабавна проверка на газова връзка Гърция-България

На 19 и 20 юни - събота и неделя, ще бъде извършено надграждане на портала.
 
Във връзка с изпълняван от МВР проект „Реализиране електронни административни услуги“ и извършването на технологични настройки, Порталът за електронни административни услуги на МВР ще бъде недостъпен в периода от 9:00 часа на 19 юни до 24 часа на 20 юни.