/ БТА
С корекции към края на март общините са поискали финансиране за 2258 проекта. Това съобщи по време на изслушване в парламента служебният финансов министър Людмила Петкова.

Със Закона за държавния бюджет на България за 2024 г. е приета Национална инвестиционна програма, която включва както проекти на първостепенни разпоредители с бюджет – министерства, така и общински проекти. Средствата за реализиране на проектите по приложение 2 и 3 или общият лимит на капиталовите разходи по Консолидираната фискална програма са до 9,994 млрд. лв.

Всяка община предоставя проекти за 2024 година според големината й, съгласно квалификация на МРРБ. Лимитите на всичките 265 общини както за проекти, така и за плащания, са определени в Закона за бюджета в 6 категории.

В първа категория с лимит до 50 млн. лева са 23 общини, във втора категория с лимит до 30 млн. лева са 81 общини, в трета категория с лимит да 15 млн. лева има 26 общини, в четвърта категория с лимит до 10 млн. лева са 85 общини, в пета категория с лимит до 6 млн. лева са 46 общини и в шеста категория са четири общини - София, Пловдив, Бургас и Варна с лимит до 100 млн. лева.

В рамките на тези категории няма ограничение на броя на проектите на всяка община.

Ако една община от първа категория с лимит 50 млн. лева е реализирала изцяло проектите си за 2024 година в размера на 50 млн. лева (това означава да има договор с МРРБ, получила авансово, междинно и финално плащане на база на фактически извършени разходи), през 2025 година тази община отново ще има лимит от 50 млн. лева за нови проекти. Ако обаче тази община е получила сама авансово плащане, примерно от 10 млн. лева, през 2025 година тя ще получи 50 млн. лева, но 40 млн. лева за проектите за 2024 година и 10 млн. лева за нови проекти. Този принципен подход ще се приложи, ако се запази принципът на капиталово бюджетиране, посочи Людмила Петкова в пленарна зала.

До края на март в МС са получени писма от кметове на 167 общини с 1062 броя предложения за промени в списъка на проектите. Броят на проектите в приложение 3 се увеличава с 631 и от 1627, вече утвърдени стават 2258. С промените в приложението се постига целта за даване на възможност на общините да променят приоритетите си с оптимално отчитане на интересите на хората там, каза министър Петкова.

За общински улици и тротоари има 348 проекта, за пътища - 120, за ВиК системи - 242 броя, за сгради, публична общинска собственост - 124 броя за спортни обекти - 45, за строежи и благоустройства в населените места, в това число площади, пешеходни зони, паркинги, озеленяване, гробищни паркове и други – 141.


Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Христо Воденов/БТА