/ iStock
Пътуванията на българите в чужбина през юли 2023 г. са 820.5 хил., или с 12.1% повече от юли 2022 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 220.9 хил., Гърция - 216.4 хил., Румъния - 60.4 хил., Германия - 54.4 хил., Сърбия - 46.6 хил., Италия - 28.1 хил., Австрия - 23.0 хил., Испания - 21.7 хил., Франция - 21.4 хил., Обединено кралство - 17.3 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 44.8%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 38.6%, и със служебна цел - 16.6%.

НСИ: Доверието на потребителите през юли се увеличава

През юли 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 1 836.0 хил. (табл. 2 от приложението), или с 19.7% повече в сравнение с юли 2022 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 35.9% (658.3 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 49.8% от общия брой чужди граждани и достига 914.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 24.6%, Германия - 19.7% и Полша - 10.6%.

НСИ: По-малка стойност на стоките за износ за първото тримесечие на 2023 г.


Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“1 са 709.9 хил., или 38.7% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 266.4 хил., или 37.5% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция - 266.4 хил., Румъния - 224.9 хил., Украйна - 214.6 хил., Германия - 180.0 хил., Полша - 96.6 хил., Сърбия - 75.6 хил., Гърция - 72.5 хил., Чехия - 60.6 хил., Обединено Кралство - 59.8 хил., Франция - 41.5 хиляди