/ БТА
Общият индекс на цените на износа през първото тримесечие на 2023 г. по сектори на Стандартната външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) е 97.9%, което е 20.6‬% процентни пункта намаление на индекса спрямо същия период на предходната година.

Това съобщават от Националния статистически институт (НСИ).

Най-високи са индексите на цените на износа за тримесечието в секторите „Захар, захарни изделия и пчелен мед“ (124.7%) и „Сглобяеми конструкции; осветители, санитарни артикули, котли и радиатори за отопление, н.д.“ (121.2%). Най-ниски индекси са отчетени в секторите „Животински и растителни мазнини, масла и восъци“ (71.3%) и „Масла и техните фракции, сурови или рафинирани, от растителен произход“ (70.9%) 

Най-високи са индексите на цените на вноса за тримесечието в секторите „Обработени кожи и артикули от тях, н.д.“ (123.8%) и „Продукти от животински и растителен произход, н.д.“ (121.4%). Най-ниски индекси са отчетени в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (73.3%) и „Газ, природен и промишлен“ (62.7%) (таблица 2 от приложението)