/ БГНЕС
Новият закон ощетява хора с увреждания, алармират организации
100716
Новият закон ощетява хора с увреждания, алармират организации
  • Новият закон ощетява хора с увреждания, алармират организации
Хората с увреждания, които нямат настоящ адрес в България, както и хората с 90 и повече процента инвалидност и пенсия за стаж и възраст или с военноинвалидна пенсия, са ощетени от новия закон, който влезе в сила от началото на годината. Затова сигнализираха националните организации на хората с увреждания и поискаха промени, свързани с достъпа до месечната финансова помощ, която се полага на лицата, в зависимост от степента на увреждането.
 
От организациите представиха и предложенията си за промени в методиката, по която ТЕЛК оценява уврежданията, когато човек има повече от едно заболяване. Данните на здравното министерство показват, че всеки пети човек, оценен по новата наредба, е с намалени проценти инвалидност.
 
Организации на хората с увреждания настояват за промени в новия закон

Тъй като правото на финансово подпомагане по новия закон за хората с увреждания може да се използва само по настоящ адрес, българите с настоящ адрес извън страната нямат достъп до тази помощ, обясни Васил Долапчиев от Съюза на слепите. Другият дефект на закона е ограничаването на достъпа до четвъртата по размер помощ, която се полага само на хората с 90 и повече процента инвалидност, с чужда помощ и с инвалидна пенсия.
 
"Лицата, които са с 90% чужда помощ, но са за прослужено време и старост, имат пенсия. Те няма да получат същите 30%, а ще получат 25% независимо, че са с една и съща степен на увреждане, една и съща тежест", разясни той.  
 
Всеки пети човек с увреждания, който е подновил своя ТЕЛК по новата наредба, е ощетен

Според организациите на хората с увреждания поправянето на тези дефекти може да се случи при второто четене на закона за социалните услуги до края на този месец, но за целта се изчаква мнението на социалното министерство, а при нужда въпросът ще бъде отправен и към премиера. Колкото до промените в методиката за оценяване на уврежданията, от организациите предлагат два варианта за изчисляване на процент инвалидност при множествени увреждания.
 
Васил Долапчиев разясни по-приемливия за здравното министерство вариант: "Тогава, когато водещото заболяване е 50 и над 50%, второто и следващите заболявания са също в скалата 50 и над 50%, независимо дали има пряко причинно-следствена връзка или са поради общо заболяване, тогава водещото се отчита на 100%, а следващите заболявания се сборуват и се отчитат с коефициент 20%".
 
Изплащат новия вид финансова помощ за хората с увреждания

От здравното министерство са се ангажирали, че каквото и да се промени в наредбата за медицинската експертиза, ще бъде дадена възможност на хората, освидетелствани по сегашната наредба да минат на нова оценка на уврежданията.