/ iStock/Getty Images
Нов ръст на пътуванията на българите в чужбина през април отчете Националният статистически институт. 

Според данните през миналия месец, сънародниците ни, които са пътували извън страната са 675 хил. или с 14.3% над регистрираните през април 2022 година.

В сравнение със същия месец на предходната година е регистрирано увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия - с 30.5% и други - с 19.9%, докато тези със служебна цел намаляват с 12.3%.

През април най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 183.7 хил., Гърция - 143.9 хил., Румъния - 51.3 хил., Сърбия - 49.7 хил., Германия - 33.9 хил., Република Северна Македония - 33.5 хил., Италия - 29.4 хил., Франция - 21.0 хил., Австрия - 20.9 хил., Испания - 18.9 хиляди.

НСИ

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 46.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 33.0%, и със служебна цел - 20.7%.

Най-много граждани посетили България през април са от Европейския съюз - 50.3% и достига 394.9 хил., като най-голям е броят на посещенията на хората от Румъния - 41.4% и Гърция - 26.1%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 315.5 хил., или 40.2% от всички в България. Най-голям брой е регистриран от Турция - 150.8 хил., или 47.8% от посещенията в тази група.

Оказва се, че страната ни е била посещавана най-много от гражданите от: Румъния - 163.5 хил., Турция - 150.8 хил., Гърция - 103.2 хил., Украйна - 60.1 хил., Сърбия - 46.5 хил., Германия - 36.9 хил., Република Северна Македония - 32.3 хил., Полша - 16.3 хил., Обединено Кралство - 15.1 хил., Италия - 13.6 хиляди.