/ Георги Димитров
Той докладва още, че във връзка с насилието по време на протестите са били изпратени от МВР три харддиска с видеозаписи
"По неокончателни данни почти 1000 граждани са били проследявани и активно разработвани от МВР.  Унищожени са множество документи, доказано с видеозаписи", това каза Николай Хаджигенов по време на заседание на комисията за полицейското насилие.

Той обясни, че от 14 юли 2020 до май 2021 г. е било провеждано подслушване на граждани по две преписки, като по тях са били извършвани около 90 на 100 от подслушванията.

Хаджигенов докладва на членовете на комисията, че органите на МВР са отказали да предоставят на парламента информация, защото прокуратурата не е позволила, тъй като двете производства са висящи.

По думите на Хаджигенов отделни лица са били посочвани за разработване лично от главния прокурор.

Той докладва, че във връзка с насилието по време на протестите са били изпратени от МВР три харддиска с видеозаписи.