Наръчник ще помага за доброто управление в местната власт

Наръчник ще помага за доброто управление в местната власт
Наръчник ще помага за доброто управление в местната власт / снимка: Sofia Photo Agency

12 са принципите на добро управление на местната власт, според омбудсмана на Република България Гиньо Ганев. Днес на среща между омбудсмана и местните обществени посредници  той представи проект за създаването на наръчник, съдържащ тези принципи. Той ще представлява подробен каталог от препоръки за конкретни управленски мерки и действия, които да бъдат предприети от общинската администрация и общинските съвети за подобряване финансовото управление, гражданското участие, обществените поръчки, управлението на общинска собственост, модернизирането на административното обслужване и други.

 

12-те принципа на добро управление, намерили място в наръчника, са провеждане и представителност на обществените организации по време на избори, участие на гражданите в управлението, отзивчивост, ефикасност и ефективност, откритост и прозрачност, върховенство на закона, етично поведение, компетентност и капацитет, иновации и отвореност за промени, устойчивост и дългосрочна ориентация, стабилно финансово управление, човешки права, културно разнообразие и социално единство, отчетност.

 

До 28 този месец екипът на омбудсмана ще приема още предложения от местните обществени посредници за подобряване управлението на местната власт.

 

По време на срещата бяха представени и идеи за дейността на местните обществени посредници. Борислав Цеков, главен секретар на омбудсмана, разказа за някои от тях: „нужда от по-пълно гарантиране на независимостта на местния обществен посредник от общината, кмета и общинските съветници, които е призован да контролира. Предлага се да се въведе процедура, по която местните обществени посредници да препращат, със съгласието на гражданите, техни жалби до националния омбудсман щом не влизат в компетентността на местния посредник. Да се въведе законова възможност националният омбудсман да привлича местни обществени посредници за съвместни проверки когато това се отнася до определени общини." Цеков заяви още, че омбудсманът ще направи конкретни законодателни препоръки към парламента в предстоящия за внасяне до няколко седмици годишен доклад.

 

Омбудсманът предвижда да създаде и механизъм за мониторинг за спазване на принципите на добро управление с участието на представители на местните граждански организации, регионалните медии и общинските органи. Този мониторинг ще бъде реализиран чрез въвеждането на Индекс на доброто управление на общините.

 

Тези инициативи са част от политиката на омбудсмана, насочена към насърчаване на процеса на децентрализация в рамките на проекта на омбудсмана „Прилагане на принципите на добро управление в местната власт", финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.