/ МОСВ
Общо 541,684 тона препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност вече са препакетирани и изнесени към съоръжения за трайно обезвреждане във Франция, съобщиха от МОСВ.

Откриха теч на вода в склад със загробени пестициди край Искър (СНИМКИ)

Днес бяха натоварени и отпътуваха от Пазарджик още над 45 тона стари пестициди.
Операцията по разчистване на старите препарати е по разпореждане на Върховна административна прокуратура.

Във връзка с това министърът на околната среда и водите Емил Димитров издаде заповед за възлагане на проверка на обекти, в които се съхраняват излезли от употреба препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.

Транспортират близо 10 тона пестициди от николаевско село във Франция

До момента е приключила работата по разчистване и са затворени 18 склада. В други два склада пестицидите са преопаковани и предстои тяхното извозване и затваряне на складовете, като от тях 70,098 тона са от склад в село Неофит Рилски, област Варна и 109,113 тона от склад в град Лясковец, област Велико Търново.

Препаратите се изнасят с нотификация за осъществяване на трансграничен превоз, като са получени са съгласия от всички заинтересовани страни.