Втори ден в страната са обявени кодове за опасно време и силен вятър. При подобни предупреждения е важно да се спазват определени правила, за да минимизираме опасността. 

Силните ветрове са често явление за територията на страната, в някои случаи при особено голяма скорост на въздушните маси, представлява опасност за хората и може да нанесе материални щети. Това се казва в сайта на Министерството на вътрешните работи

Там са поместени и важни правила за действие при силен вятър или смерч: 
 
  • Спазване на строителните норми за постигане по-голяма устойчивост на сградите;
  • При възникване на смерч или необичайно силен вятър следете метеорологичните бюлетини, предавани по радиото и телевизията. Както при всяко природно бедствие, ако сте вкъщи, изключете тока, водата и газта;
  • Не оставайте на открито. Има опасност от падащи отломки от сградите и други предмети. Влезте вкъщи и затворете плътно вратите и прозорците. Смерчът засяга най-често покривните конструкции и горните етажи. Преценете и ако е необходимо използвайте за убежище мазето на сградата;
  • Ако сте далеч от дома си, влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон;
  • Ако Ви завари на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи, дървета и от надвиснали скални маси. Потърсете подслон;
  • Ако сте на полето или в планината заемете ниски места и оврази до отминаване на опасността. 

Съвети за действие са публикувани и в сайта на Столичната община: 
 
  • Гражданите да обезопасят от незакрепени предмети терасите или прозорците на жилищата си и да бъдат внимателни.
  • Собствениците на търговски и рекламно-информационни елементи също да проверят обектите си.
  • Изпълнителите да проверят състоянието на строителните обекти, на оградите и строителните скелета и да предприемат действия по обезопасяването им.