/ Президентство на Р България
Министърът на околната среда и водите Асен Личев реши, всеки петък от 14:00 часа да се провеждат срещи с представители на неправителствени организации свързани с опазването на околната среда и екологията.

Разрешаването на проблемите в ИАОС е сред първите задачи за министър Личев

Пред своите заместници министърът заяви: „Искам открит диалог с всички, които работят в сферата на екологията. Каузата за чиста природа и опазване на околната среда е обща. Отваряме вратите на Министерството за всички съмишленици“.

Междувременно министър Личев посети Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и се срещна с изпълнителния й директор. Беше взето решение Агенцията да мине на пряко подчинение на министъра.

Осем нови зам.-министри са назначени в три министерства

Тя проектира и управлява Националната система за мониторинг на околната среда и информацията за състоянието на компонентите и факторите на околната среда за територията на цялата страна.

По думите, му данните от Системата вълнуват цялото общество. „Ние сме длъжни да се гарантира лесен достъп до информацията за всеки български гражданин“, категоричен беше министърът.