/ Президентство на Р България
Проблемите в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и налагащите се решения в най-спешен порядък са сред първите приоритетни задачи за служебния министър на околната среда и водите Асен Личев, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Осем нови зам.-министри са назначени в три министерства

В тази връзка министърът ще посети ИАОС, където ще представи своя съветник за дейностите в Агенцията. Министър Личев ще се срещне с изпълняващия длъжността изпълнителен директор на ИАОС и ще обсъдят актуалните въпроси и налагащите се действия в най-спешен порядък.

Изпълнителната агенция по околна среда е администрация към министъра на околната среда и водите, която изпълнява функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България.

Нови назначения и в Министерство на образованието

Агенцията проектира и управлява Националната система за мониторинг на околната среда и информацията за състоянието на компонентите и факторите на околната среда за територията на цялата страна.

Междувременно е бил възстановен титулярът на поста директор на дирекция "Правна" към МОСВ, назначени са били също началник кабинет и главен секретар.