/ БТА
Постоянният комитет на Бернската конвенция реши за осма поредна година да не отваря досие за трасето на автомагистрала (АМ) „Струма“ през Кресненското дефиле, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на сайта си. На заседанието бяха представени усилията на българските власти за предприемане на всички необходими мерки за опазване на видовете и местообитанията в пролома при изграждането на последния участък от тази стратегически важна транспортна връзка, посочиха още от министерството. 

След приемането, през миналата година, на специфични и подробни цели на опазване за защитени зони „Кресна“ и „Кресна-Илинденци“, основният акцент сега беше извършеният анализ на съответствието на оценката за съвместимост с утвърдените цели, както и подобряването на проекта за избрания вариант за изграждане на автомагистралата.

Българските власти изразиха съжалението си, че в своите усилия не са подкрепени по конструктивен начин от неправителствените организации, но приветстваха предложението на Бюрото на Конвенцията за техническа работна среща, която да се проведе в България през април с участието на международни експерти с опит в изграждането на устойчива линейна инфраструктура. Представянето на чуждия опит и добри практики и предложения за това как същите могат да бъдат приложени в конкретната ситуация ще бъде още една възможност за намиране на най-доброто решение и механизми за опазване на богатото биологично разнообразие в района на Кресненското дефиле. Това ще представи и добра възможност за конструктивен диалог с гражданското общество и местните общности.

Монтират колчета на пътя Русе-Бяла, предстои да се поставят и в Прохода на Републиката

На заседанието на Постоянния комитет българската делегация призова препоръките на Конвенцията да бъдат приложими и да се търси баланс между опазването на дивата флора и фауна и гарантирането на живота, здравето и благосъстоянието на хората, информираха още от МОСВ. 

Припомняме, че от 10 август беше пуснато движението по доизградения пътен възел „Кресна" на автомагистрала (АМ) „Струма". Така се осигурява безконфликтното и безопасно движение по направлението София – Кулата. С отварянето му за движение се повишава безопасността в натоварения участък и включването на трафика от двулентовия първокласен път E 79 в автомагистралното трасе на лот 3.3 Кресна - Сандански от АМ „Струма", посочиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). 
Биляна Иванова/БТА