/ iStock/Getty Images
Причината - сериозният недостиг на медицински кадри у нас
Да се отпуснат допълнително още 50 места за обучение на медицински сестри и 30 за лекарски асистенти в Медицинския университет в София предвижда проект за промяна на вече утвърдения брой на приема в държавните висши училища през учебната 2022–2023 година. Това информираха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН).

Ако решението бъде одобрено от кабинета след общественото обсъждане, МУ-София ще може да приеме общо 337 студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за двете специалности (220 - за сестри и 67 за асистенти). Мотивът за това увеличение е сериозният недостиг на медицински сестри в сектор „Здравеопазване“ и засилващият се интерес към професията на лекарския асистент.

Инвестират 56 млн. лева срещу младежката безработица

Друга промяна предвижда увеличение с 18 повече (от 44 на 62) места за курсанти в специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ (за степен „бакалавър“) във Висшето военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия.

Допълнителните бройки са продиктувани от трудното задържане на кадри за въоръжените сили. Иска се също с едно място повече (от 6 на 7) за специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, за степен „магистър“ (след придобито висше образование) във Военната академия „Г. С. Раковски“.

ВМА започна да обучава парамедици и се поклони пред спешните медици


Предложените изменения са по искане на висшите училища, подкрепени от министерствата на здравеопазването и на отбраната.