/ Thinkstock/Getty Images
МОН няма да съкращава учители и непедагогически персонал
92956
МОН няма да съкращава учители и непедагогически персонал
  • МОН няма да съкращава учители и непедагогически персонал
Просветното министерство няма намерение да съкращава учители или непедагогически персонал в детските градини, училищата, самостоятелните общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Това съобщиха от ведомството във връзка с публикации,  появили се в някои сайтове.

Синдикати: Задава се национална криза с липсата на учители

От министерството посочват, че осигуряването на средства за обезщетения на работещите в образователната система, които решат да се пенсионират или я напускат по други причини, е задължително.  Според Кодекса на труда педагозите имат право на до 10 брутни работни заплати, а непедагогическият персонал – до осем брутни заплати. Конкретната сума се определя в зависимост от трудовия стаж в образователната система.

От образователното министерство посочват, че през 2016 г. от правото си на такова обезщетение са се възползвали около 12 000 учители и непедагогически персонал. Въпреки това общият брой на работещите в системата се е запазил около 89 500.

Българските учители са сред най-застаряващите в ЕС

Ето защо в националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за 2017 г. са заложени сходни параметри, посочват още от министерството. Тези данни са индикативни, тъй като не може да се предвиди точно колко педагози и училищен персонал  ще пожелаят да се пенсионират или да напуснат системата.


По данни на Центъра за информационно осигуряване на образованието  понастоящем почти 7000 са само учителите, навършили 61 години. Няколко хиляди са непедагогическите специалисти на такава възраст.

Младите учители в България са под 10%

Всички те имат право да се пенсионират, ако изпълняват изискванията за педагогически стаж и възраст. Когато придобият право на пенсия, голяма част от преподавателите се възползват от него, получават дължимите им обезщетения, след което остават да работят в системата, посочват още от министерството.