Маргарита Попова: Готова е стратегията за реформа в съдебната власт
Маргарита Попова: Готова е стратегията за реформа в съдебната власт / снимкa: Sofia Photo Agency
Маргарита Попова: Готова е стратегията за реформа в съдебната власт
27356
Маргарита Попова: Готова е стратегията за реформа в съдебната власт
  • Маргарита Попова: Готова е стратегията за реформа в съдебната власт

Готова е стратегията за реформа в съдебната власт, която Министерството на правосъдието ще внесе в Министерски съвет и през април ще предложи за обществено обсъждане. Тя включва структурни, функционални и административни промени в съдебната власт. Ще има питане до Конституционния съд, което ще очертае конкретните параметри на реформата, това съобщи министърът на правосъдието Маргарита Попова.

Съдебната реформа и борбата с организираната престъпност трябва да се превърнат в национален приоритет и да се правят с целия ресурс на държавата, включително и свързани с области като НАП, Митници, административни органи, заяви Маргарита Попова и подчерта посочената в евродоклада необходимост да се съсредоточи разследващият капацитет в МВР. За да се очертаят конкретните параметри на съдебната реформа обаче ще има питане до Конституционния съд дали не би могло да се преразгледа решението му от 2004 година, че 99 процента от промените в съдебната власт трябва да се направят от Велико народно събрание и в кои пунктове промените биха могли да се направят от обикновено.

Стратегията за съдебна реформа си има структурни промени, в които се обсъжда да има или не парламентарна квота във  Висшия съдебен съвет, ако има как ще се избира дали да не се свали възрастовата граница на членовете, да има и възможност за отзоваването им заради несправяне с работата им. Обсъжда се и при избора на членове, те да се изслушват какво одобряват и критикуват в съдебната система и да носят отговорност пред магистратската общност.

Стратегията включва и административна реформа както и функционална реформа, тоест промени в правомощията на административните ръководители. Обсъжда се как да се разпределя огромното натоварване, така че да стане работата на съдебната система ефективна.