/ ThinkStock/Getty Images
В Пловдив са дишали най-много мръсен въздух през последния отоплителен сезон. Това показват данните на гражданската платформа Airbg.info, на която за последната една година са качени 42 милиона замервания на нивата на фини прахови частици в цялата страна. Платформата е създадена и се поддържа изцяло от доброволци, а данните от мобилните станции съвпадат с тези на държавните органи, макар самите измервателни уреди да са в пъти по-евтини.
 
37 души умират преждевременно всеки ден в България заради болести, предизвикани от замърсения въздух.
 
От общо 160 дни отоплителен сезон в Пловдив мръсен въздух са дишали 86 дни, в София 70 дни, а във Варна 48 дни. Това показват данните на Airbg.info , събрани с доброволния труд на 600 осиновители на измервателни уреди за мръсен въздух в цялата страна.
 
Платформата, тръгнала от ентусиазма и яда на Стефан Димитров и Николай Лулчев, вече дава информация дори на Министерството на околната среда и водите.
 
А как се създава активна еко общност в България, при това изцяло на доброволни начала и  без грантове и държавно финансиране, разказа Стефан година след създаването на Airbg.info:
 
„Ние всички сме хора от бизнеса и ние в бизнеса като има някакъв проблем трябва да се намери трайно решение за него. Това първо. А след това трябва да стане за минимално време. Не може да има разхищение на време и средства. Това е едно превъплъщение как ние разбираме, че трябва да се намират решения за обществото - далеч по-ефективно, далеч по-бързо и далеч по-трайно“.
 
От февруари мобилните станции на Airbg.info измерват съвместно с тези на Изпълнителната агенция по околна среда, и към момента информацията съвпада.