„В предложените законопроекти от МС за промени в НПК главата, предвидена за разследване на главния прокурор, съдържа противоконституционни разпоредби“. Това заяви Красимира Филипова, заместник - главен прокурор.

„Ние сме наясно, че от години насам се търси такъв механизъм, чрез който да се осъществява контрол върху главния прокурор, установи се безспорно обаче, че при сегашната конституция въвеждането на такъв механизъм е невъзможно, смята още тя. Филипова уточни и че не е логично да има възможност състав от МВР да разследва магистрати, тъй като това не се прилага и от години.

Според Красимира Филипова предложената съдебна защита за отказ от образуване на досъдебни производства също е противоконституционна. Заместник – главният прокурор уточни и че по закона за съдебната власт също има противоконституционни предложения.

Гешев: Аз съм главен прокурор и не съм нарушил законите и Конституцията, ще го докажа (ОБЗОР)

Ясен Тодоров, заместник – директорът на НСлС, уточни, че има въпроси по въвеждането на механизъм за воденето под отговорност на главния прокурор и заместниците му. „Първите действия по това разследване ще започнат с ръководство на ВКС, а коя ще е върховната инстанция, която ще се произнесе накрая. Така и не разбрах от кого се образува това досъдебно производство. Сигналът отива към наказателната колегия, избира се съдия на случаен принцип, от там се изпраща сигналът към ВКС, но как се процедира след това“, попита Ясен Тодоров.

Заместник – министърът на правосъдието Емил Дечев обясни, че много често се обяснява противоконституционността чрез наличието на дискриминация. „Трябва да видите дали има неравно третиране, дали се преследва легитимна цел, дали се спазва принципът за пропорционалност и едва когато сте проверили всички тези условия може да кажете, че има дискриминация. Аз ще ви кажа, че няма дискриминация. Имате решение от 25 май 2021г. от Европейския съд за правата на човека и в това решение се казва, че заместник – главен прокурор не може да бъде дискриминиран, защото той не може да бъде сравнен като статут с редовните прокурори“, поясни Емил Дечев. „Проблем било кои ще са разследващите органи. Колеги, вие не можете да изградите китайска стена между трите власти, никакво нарушение на принципа на разделение на властите нямаме, защото ще имате надзор за законност на този прокурор, който ще наблюдава, второ ще имате контрол върху полицаите и този втори наблюдаващ прокурор“, подчерта още заместник – министърът на правосъдието.

Адв. Ина Лулчева от Висшия адвокатски съвет пък подкрепи законопроектите и контрира уточнявайки, че предложенията не изискват законодателни промени, които са противоконституционни. „Висшият адвокатски съвет изразява принципно одобрение на законопроектите. Всички аргументи против се свеждат до това кой ще осъществява разследването. По никакъв начин не се засягат и законодателни промени, които са противоконституционни“, каза адв. Лулчева. Имаме възражения относно съдебния контрол, но принципно подкрепяме законопроекта. Относно предложения законопроект от Възраждане адвокатът уточни, че Висшият адвокатски съвет не възприемат мярката разследването на главния прокурор да се извършва от НСлС.