/ пресцентър, КПКОНПИ
На днешното си редовно заседание КПКОНПИ взе решение за внасяне на шест иска за отнемане на незаконно придобито имущество в окръжни съдилища в страната на обща стойност 2 323 683.66 лв.

В Окръжен съд-Плевен се внася иск срещу Янко Николов на стойност 43 009.96 лв. Той е обвинен от прокуратурата за това, че през 2018 г. е причинил имотна вреда, представяйки се за полицейски служител, който противодейства на група за телефонни измами. Пострадалото лице е предало на Николов парични средства и златни накити.

КПКОНПИ отнема имущество за 1.3 млн. лв.

В Софийски градски съд се внася иск срещу Магдалена Борисова на стойност 1 273 650.42 лв. Тя е обвинена от прокуратурата за това, че като управител на две търговски дружества е използвала документи с невярно съдържание - справки за ДДС, за получаване на данъчен кредит по фиктивни сделки.

В Окръжен съд-Сливен се внасят две искови молби на обща стойност 488 995. 18 лв. срещу участници в престъпна група. Николай Петров и Богомил Качаров са обвинени от прокуратурата за това, че в периода 2012 г. - 2016 г. в Сливен, в Кралство Белгия и в Кралство Нидерландия са държали имущество, придобито от престъпна дейност – трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

В Окръжен съд-Пловдив се внася иск срещу Асен Ватралев, на стойност 373 107.95 лв. Той е с обвинение от прокуратурата за това, че е участвал в организирана престъпна група за данъчни престъпления в периода 2017-2018 г.

В Окръжен съд-Шумен се внася иск срещу Атанас Вълчев, на стойност 144 920.15 лв. Той е обвинен от прокуратурата за неплащане на данъчни задължения в особено големи размери.