/ КПКОНПИ
С предложения от Министерския съвет ЗИД на ЗДвП се предвижда за нарушения по Закона за движение на пътищата длъжностните лица от службите за контрол - МВР да издават фишове за установяване на административни нарушения и едновременно с тях да налагат съответните административни наказания - глоба или имуществена санкция, съобщиха от КПКОНПИ.

В определени от закона случаи ще може да се налага и наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, както и ще се отнемат контролни точки.

КПКОНПИ: Блокадата на сградата е в нарушение на закона

Съставеният фиш ще може да бъде обжалван в 14-дневен срок от неговото връчване чрез органа, който го е издал, пред районния съд в района, в който е извършено или довършено нарушението.

С решение от 21 август КПКОНПИ повторно не съгласува предложения от правителството законопроект в тази му част.