КФН Комисия за финансов надзор
КФН Комисия за финансов надзор / БГНЕС
Комисията за финансов надзор (КФН) отмени Указанията относно съответствието с разпоредбите на Кодекса за застраховането на консултантски договори, сключени между застрахователен брокер и физически или юридически лица, които намират клиенти на брокера. Това съобщи пресцентърът на КФН.

Отменените Указания са приети с решение на КФН по протокол номер 11 от 11 март 2009 г.

Съображенията за решението, публикувано днес, са, че застрахователният брокер е длъжен да осигури спазването на всички изисквания по Кодекса на застраховане /КЗ/ спрямо своите служители, независимо дали са на трудов или граждански договор. Възлагането на разпространението на застраховки от брокер на друго юридическо лице противоречи на изискванията на КЗ. В Кодекса изрично е уредено кои лица и на какви изисквания трябва да отговарят, за да разпространяват застрахователни продукти, посочват от КФН.