пари левове икономика
пари левове икономика / iStock/Getty Images
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2022 г. е 1299,07 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2021 г. до 31.05.2022 г. е 1201,96 лв. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юни 2022 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Какъв е средният осигурителен доход за април

За сравнение, средният осигурителен доход за страната за април 2022 г. е 1306,77 лв.