/ БГНЕС, архив
Матурите за зрелостниците през май тази година – на модули. За първи път тази система беше приложена през септемврийската сесия на миналата учебна година.
 
Всеки от модулите ще бъде с различна продължителност в зависимост от предмета, по който се провежда изпитът. Учениците от 12-ти клас полагат два задължителни държавни зрелостни изпита. Единият е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика и е по учебен предмет, изучаван в задължителната подготовка – общо 13 предмета.

Да си завършил гимназия, а да не получаваш диплома години наред (ВИДЕО)
 
За първи път тази година зрелостниците в професионалните гимназии могат да не се явяват на втори задължителен държавен зрелостен изпит. Законът за предучилищното и училищното образование позволява вместо това, като оценка в дипломата им да се запише средноаритметичната стойност от оценките, получени на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.
 
Държавните зрелостни изпити са писмени и анонимни. Провеждат се в 4 астрономически часа, като за учениците със специални образователни потребности са предвидени допълнително 2 астрономически часа. По всеки от предметите учениците отговарят на въпроси с избираем отговор и на въпроси със свободен отговор. Всеки изпит се оценява с максимум 100 точки.
 
Матурите по български език и литература, френски език, немски език, руски език, испански език, италиански език, история и цивилизация и философски цикъл са разделени на три модула, като първите два са по 60 минути, а третият - 120 минути. При изпитите по английски език и география и икономика модулите също са три, но при тях само първият продължава 60 минути, а вторият и третият са по 90 минути.

Китайско училище отвори банка за оценки, дава на ученици класове назаем
 
Изпитите по математика, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и физика и астрономия ще се проведат само в два модула, като първият е с продължителност 90 минути, а вторият – 150 минути.
 
След като изтече определеното време за даден модул, съответният лист с отговори или свитък за свободни отговори  ще бъде затворен в плик и зрелостникът няма да има възможност да се връща и да работи отново върху него.
 
Излизането от залата ще бъде разрешено след приключване на работата върху отделния модул, ако той е с продължителност до 90 минути. В случаите, когато модулът е с продължителност 120 или 150 минути, учениците ще могат да излизат след  първите 90 минути. 

До 18 май 2017 г. всеки допуснат до матура зрелостник ще получи служебна бележка с информация за училищата, в които ще полага съответните изпити.