През юли 2022 г. е регистрирано намаление на оборота при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия. Покупката им е намаляла с 10.2% в сравнение със същия месец на 2021 година. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

В същото време е отчетен ръст при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 29.2%, става ясно от публикуваните годишни данни. 

Ръст има и в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 9.6%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 6.9%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 2.3%. Оборотът намалява в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника (с 5.1%).

НСИ: Успява ли българинът да „свързва двата края“

При месечните изменения за юли т.г. спрямо юни т.г. също се наблюдава намаление в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 3.5%), докато при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали, и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано увеличение съответно с 2.0 и с 1.2%.

По-значително нарастване в търговията на дребно е отчетено при битова техника, мебели и други стоки за бита - с 2.6%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 2.3%.

Намаление е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 5.0%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.0%.
 
НСИ