Българинът изпитва значителни затруднения при покриване на ежедневните си разходи. Това сочат данните, публикувани от Националния статистически институт (НСИ).

През второто тримесечие на 2022 г., както и през предходните две тримесечия, делът на хората, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок - над 75%. С известни затруднения са 37.1% от българите, 28.5% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12.9% - като много трудно.

Доходите на повечето домакинства остават без промяна, става още ясно от данните на НСИ.

НСИ
НСИ

През второто тримесечие на 2022 г., за 73% от българите доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Увеличение на доходите са посочили 19.2% от хората, което е с 0.7 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., но с 10.6 процентни пункта по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., когато увеличение са имали 29.8% от лицата, става ясно от публикуваните данни. 

НСИ обяви с колко е нараснал БВП

Основните причини за увеличение на доходите и през трите изследвани тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране или преизчисляване на заплатата, сочат данните на НСИ. 

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 7.7% от българите, като основните причини са загуба на работа, безработица или фалит на собствена фирма и намаляване на работното време, надницата или заплатата.

През второто тримесечие на 2022 г. Националният статистически институт продължи провеждането на допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2022, модул - Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“ съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 - 2021-BG-ILC-SILC. Проучването има за цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат на пандемията COVID-19. Анкетирани бяха 5 740 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 053 домакинства.
НСИ