Кабинетът със спешни мерки заради предстоящото снеготопене
Кабинетът със спешни мерки заради предстоящото снеготопене / снимка: БГНЕС, архив

Ситуацията в страната продължава да бъде тежка и критична, каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева пред БНР.

Към настоящия момент, водните количества в по-голямата част от страната са над праговете за високи води и в резултат от метеорологичната обстановка са възможни повишения на речните нива. Поради снеготопенето високата почвена влага и оттичането на реките към устията им също може да доведе до повишения. В по-голямата част от страната ситуацията е тежка, уточни Василева.

Снеготопенето ще създаде предпоставки за значителни водни количества, които трябва да бъдат преведени през речните русла. Затова предприемаме спешни и незабавни мерки, добави министърът.

С военни машини разчистват пътищата към села в община Смолян (СНИМКИ)

Василева съобщи, че на днешното си заседание Министерски съвет ще разгледа поредица от мерки, които трябва да бъдат предприети от всички компетентни органи.

"Ще бъде взето решение на МС за привеждане в действие на мерки за създаване на незабавна спешна организация за предотвратяване на потенциалния риск. Част от мерките са собствениците на язовирите да създадат необходимата организация за осигуряване на свободен обем в язовирите до минималния безопасен обем, да се осигури проводимост на речните легла на разстояние до 500 метра след язовирните стени. Кметовете е необходимо да се погрижат за територията на съответните общини в рамките на населените места, а областните управители извън населените места. Необходимо е да се предприемат мерки и от АПИ за почистване на критични участъци около мостови съоръжения. Трябва да се предприемат мерки затова да се наблюдават непрекъснато нивата на язовирите. Да се обходят язовирните съоръжения, за да не се допусне създаването на какъвто и да е било риск от гледна точка на техническото състояние на язовирите. "Напоителни системи" следят и съоръженията в предаварийно състояние", подчерта Василева.

Тя смята, че трябва да бъдат предприети всички мерки, които гарантират сигурността на електропреносната мрежа.