Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / iStock/Getty Images
Днес изтича срокът, в който кметовете на общини трябва да предложат на Районните избирателни комисии /РИК/ съставите на подвижните секционни избирателни комисии /СИК/.

Да края на деня от ГД "Изпълнение на наказанията" в Министерството на правосъдието следва да предоставят на ГД "ГРАО" в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци, сочи хронограмата на ЦИК.

Започва отпечатването на хартиените бюлетини, в 9401 секции в страната ще има машини

До края на утрешния ден, 26 юни, единствено кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите ще могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Общинските администрации съответно издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите, напомнят от ЦИК.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, също до края на утрешния ден могат да заявят желанието си в писмена форма или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

Ясно е как ще изпратят машините за гласуване в чужбина

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може до 26 юни, включително, да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция " ГРАО" в МРРБ.

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място, предупраждават от ЦИК.
БТА