"Избран е най-подходящият терен за изграждане на Национална детска болница, който отговаря на почти всички, да не кажа на всички критерии, които бяха поставени за модерна европейска детска болница. Теренът е около 40 декара в кв. Овча Купел, Горна Баня. Намира се до Ортопедичната болница. Теренът е изключително подходящ, тъй като първо е много добър климат на конкретното място и много добър достъп и до метро и други комуникации." Това съобщи на брифинг здравният министър Асен Меджидиев.

"Теренът позволява да бъде изградена, освен детската болница към нея и хотел за родители и рехабилитационен център, да бъдат обособени отделните спешни структури, реанимационни структури и всички специалности, спрямо потребностите, които са заложени", обясни още Меджидиев. 

Асен Меджидиев Иван Шишков
БГНЕС

"Сред 5-те терена, които имахме възможност да избираме, това се оказа наистина най-подходящият", заяви здравният министър. 

"Този терен, първо беше отреден, така или иначе в Подробния устройствен план, беше отреден за болничен комплекс. Проблемът в него съществуваше, че в средата на буквално на УПИ имаше един частен, и все още го има, разбира се, частен имот. Помогна и кметът на Овча Купел, направихме среща с него. Той успя да намери собствениците на частния имот", съобщи и служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. 

Частният имот ще бъде преместен в края на целия имот, съобщи Шишков.

Асен Меджидиев Иван Шишков
БГНЕС

До месец-два ще бъде изменен и одобрен подробния устройствен план, надява се Шишков. 

"Сроковете от тук нататък, буквално са ясни", категоричен е служебният министър на регионалното развитие и благоустройството. 

"През това време, екипът на Министерство на здравеопазването, заедно с инвестиционната компания, ще посетим няколко болници в Европа от такъв мащаб на детски болници, за да се ориентираме и да се подготвим за конкретното задание, защото искаме да е на изключително високо ниво детската болница, изключително модерна европейска структура. Аз силно се надявам, че проектът след 5-6 месеца ще бъде налице", заяви здравният министър. 

"Старата сграда не отговаря на ПУП, нито на общия устройствен план на София, така че тя е обект на един по-задълбочен анализ. Тя е един изграден строеж", заяви Шишков. 

"Тази сграда, ако изобщо има някакъв живот в нея и ако е възможно тя да бъде запазена, трябва да се направи един анализ в обратна посока като какво може да се използва сградата, чисто функционално", заяви Шишков на журналистически въпрос за съдбата на старата сграда, където се предвиждаше да бъде изградена Националната детска болница. 

Асен Меджидиев Иван Шишков
БГНЕС


Междувременно от Министерския съвет съвет съобщиха официално, че са приели Решение за определяне на обект „Изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“, за обект с национално значение „в УПИ I - „за болничен комплекс“, кв. 117, кв. „Горна баня“, район „Овча купел“ - Столична община, София, сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл. 15 от ЗУТ и даване на съгласие за премахване на два незавършени строежа“.

Статутът на обекта, като „обект с национално значение“ ще позволи да бъдат значително съкратени сроковете за провеждане на необходимите административни процедури, свързани с реализацията на проекта.

В обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ)1 попада и поземлен имот (ПИ) частна собственост, който се намира приблизително в средата на държавния ПИ и предопределя неговата неправилна геометрична форма, което значително би възпрепятствало инвестиционното намерение за изграждане на болничен комплекс, включващ съответните функционално свързани болнични и други сгради и съоръжения, необходими за поддръжката на комплекса, както и съответното парково пространство. Реализирането на процедурата по Закона за устройство на територията за промяна границите на държавния имот, ще доведе до привеждането му в съответствие със съвременните нормативни изисквания за строителство на лечебни заведения за болнична помощ за деца“, допълват от МС.

В държавния поземлен имот са изградени два незавършени строежа. Те са в лошо състояние, неподходящи по местоположение и функционално разпределение, и с отпаднала необходимост за Министерство на здравеопазването.

„С премахването на двата незавършени строежа ще се осигурят необходимите площи за изграждане на Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца, отговаряща на съвременните нормативните изисквания за проектиране и изграждане на лечебни заведения за болнична помощ за деца“, посочват от правителствената пресслужба.