/ / iStock/Getty Images
От началото на юли инспекторите по труда в цялата страна започват да проверяват дали работодателите са предприели мерки за назначаване на хора с трайни увреждания, както изисква новият закон за хората с увреждания. На 2-ри юли изтича гратисният период, в който бизнесът може да поиска съдействие от бюрата по труда или друг посредник за намиране на такива безработни хора, а след тази дата започват проверките на инспекцията, обясни пред Дарик Теодора Дичева, директор на дирекция в Главната инспекция по труда. Инспекторите ще следят кои са новоназначените работници, осигурени ли са им подходящи условия за работа, а ако работодателят е освободен от изпълнение на това задължение, ще трябва да докаже, че условията в предприятието не го позволяват или че няма насочен към него работник.
 
По един човек с ТЕЛК трябва да бъде назначен във фирмите с между 50 и 100 работници, а за по-големите фирми изискването е поне 2 процента от броя на работещите да бъдат хората с увреждания. Това са работни места извън определените за трудоустрояване, припомни Теодора Дичева от Главната инспекция по труда.
 
Осигуряването на такива места ще бъде проверявано от началото на юли, като за работодателите, които до 2-ри юли са заявили в бюрата по труда, че търсят такива кадри, ще има още един гратисен период, докато се стигне до назначаване.
 
За тях започва да тече нов тримесечен срок, в който бюрото по труда има възможност да им насочва хора с трайни увреждания, за да ги назначат в изпълнение на квотата. В този срок работодателите са длъжни да назначат хора“, каза Дичева.
 
Работодателите имат право да избегнат назначаването на хора с увреждания, но в замяна на това трябва да изпълнят така наречените алтернативни мерки.
 
„Трябва да сключат договор, с който да потребят стоки или услуги от специалните предприятия, с които е възможно да изпълнят алтернативните мерки на стойност два пъти минималната работна заплата за съответен месец“, допълниха от Инспекцията по труда.
 
През тази година месечният разход за алтернативна мярка ще бъде в размер на 1120 лева. При наличие на специфични условия, които не позволяват работа за човек с увреждания, работодателите ще бъдат освободени от квотата си, но трябва да го докажат, като се ръководят от критериите, публикувани на сайта на Главната инспекция по труда, обясни още Теодора Дичева.
 
„Съвместно със службата по трудова медицина, заедно трябва да направят обосновка за наличието на специфични условия на труд, които дават основания работодателят да претендира, че е освободен от изпълнението на квотата“, каза тя.
 
Инспекторите ще проверяват и дали работното място е адаптирано за съответния човек, според специфичните му потребности. Ако това не е изпълнено, работодателят ще бъде санкциониран по Кодекса на труда, като размерът на глобата достига 10 хиляди лева. Санкции ще има и за работодателите, които не заплащат компенсационни вноски при неизпълнена квота - глобата е между 1000 и 2000 лева за първо нарушение, и от 4000 до 10 000 лева за следващо, предвижда законът за хората с увреждания.