Има ли двоен стандарт при храните?

/ iStock/Getty Images
22% от хранителни продукти, изследвани в 19 европейски държави за двоен стандарт, са се оказали с различен състав, въпреки че са имали сходна страна на опаковката.  Разликите в състава, открити в тестваните продукти, обаче не означавали непременно разлики в качеството, категорични са от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), откъдето са взели участие в общомащабното проучване. 

Ново изследване за двойния стандарт при храните в ЕС
 
Съвместният изследователски център към Европейската комисия е анализирал 1380 проби от 128 различни хранителни продукта в 19 държави от Европейския съюз (ЕС).
 
След проучването като основна констатация се откроил фактът, че в повечето от случаите съставът е отговарял на начина на представяне на продуктите. 23% от тях са били с еднаква лицева страна на опаковката и еднакво съдържание, а при 27% от продуктите разликите в състава им в различните страни от ЕС са били съпроводени от различна лицева страна на опаковката. 9% от продуктите, представени като еднакви в целия ЕС, са имали различен състав, а други 22%, представени сходно, също са били с различен състав.

iStock/Getty Images

Тъй като разликата в състава не означавала разлика в качеството, била предоставена възможност на притежателите на марките, при чиито продукти е открит различен състав, да изразят позицията си, ако желаят.
 
Страната ни също е взела участие в проучването, изпращайки информация за 95 съпоставими продукта, открити на нашия пазар, с цел оценка на състава им и подробности около трайността и енергийната им стойност, търговската марка, наименованието, допълнителните данни, минималната трайност, количеството и броя на единиците в опаковката, баркода, ветеринарнорегистрационния номер на предприятието производител (за храни от животински произход) и енергийна стойност.

iStock/Getty Images

Изследването е обхванало още Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Хърватия и Чехия.