Глоба вместо затвор за малка доза наркотик
Глоба вместо затвор за малка доза наркотик / netinfo

Народните представители приеха окончателно промените в Наказателния кодекс.

Който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие или държи наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение или разпространява наркотични вещества или техни аналози ще се наказва за високорисковите - със затвор от две до осем години и глоба от 5000 до 20 000 лева. Санкцията за рискови наркотични вещества или техни аналози ще е затвор от една до шест години и глоба от 2000 до 10 000 лева.

Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения или материали за производство на наркотични вещества или техни аналози, наказанието ще е затвор от три до дванадесет години и глоба от 20 000 до 100 000 лева.

В случаите, когато наркотичните вещества или техните аналози са в голямо количество, наказанието ще е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от 10 000 до 50 000 лева.

Който без разрешително на публично място придобие или държи с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, както и когато те са в особено голямо количество, наказанието ще е затвор от пет до петнадесет години и глоба от 20 000 до 100 000 лева. Такава е и санкцията, ако деянието е извършено от лице по поръчение на организирана престъпна група, от лекар или фармацевт, от възпитател, преподавател или длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му, както и при условията на опасен рецидив.

Който без надлежно разрешително придобие или държи наркотични вещества или техни аналози ще се наказва за високорискови наркотични вещества със затвор от една до шест години и глоба от 2000 до 10 000 лева, а за рискови - затвор до пет години и глоба от 1000 до 5000 лева. За нарушаване правилата за производство, придобиване, пазене, отчитане, превозване или пренасяне на наркотични вещества, ще се налага лишаване от свобода до пет години и глоба до 5000 лева, като съдът може да постанови и лишаване от права за упражняване на професия или дейност. В маловажните случаи по тези два текста санкцията ще е глоба до 1000 лева. Във всички случаи наркотичните вещества се отнемат в полза на държавата.