/ iStock/Getty Images
Прокуратурата на Република България предаде на Европейската прокуратура изпратените от Министерството на здравеопазването материали относно сключени договори за доставка на апарати за белодробна вентилация, респиратори, лични предпазни средства, дезинфектанти и лекарствени продукти.
 
Предават на прокуратурата данните от проверката за доставки на респиратори, маски и лекарства

МЗ сезира държавното обвинение за договори за доставка на апарати за белодробна вентилация по проект, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., договори за доставка на респиратори, лични предпазни средства и лекарствени продукти, както и сключването на договори за доставка на лични предпазни средства и дезинфектанти за проведените на 4 април 2021 г. парламентарни избори и разпределение на доставките.
 
МЗ подаде сигнала заради неспазване на законоустановените процедури при сключването на договорите.