Екзотичните и диви домашни любимци задължително трябва да бъдат регистрирани
Екзотичните и диви домашни любимци задължително трябва да бъдат регистрирани / снимка: БГНЕС, архив

Екзотичните и диви домашни любимци задължително трябва да бъдат регистрирани. По този начин ековластите ще могат да осигуряват контрол върху отглежданите животни и сигурността на застрашените видове и гражданите.

Регистрацията се извършва от собственика в съответната Регионална инспекция по околна среда и води и е напълно безплатно, посочват от ресорното ведомство.

Вписванията на екзотичните и диви животни отговарят и на изискванията на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна.

На регистрация не подлежат хранителни продукти, видове - предмет на Закона за лова и опазване на дивеча, цветни мутации на видовете птици, които не притежават естествената окраска на дивите форми, дребни кожени изделия и риби.

По Закона за защита на животните е забранено отглеждането на маймуни от частни лица.