/ МОСВ
Във връзка с обявените от метеоролозите очаквани валежи, министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще провери язовирите "Христо Смирненски", "Йовковци", "Копринка" и ВЕЦ-овете, които отработват енергийно водите на Стара планина, съобщиха от МОСВ.
 
Екоминистърът провери язовири заради очакваното снеготопене

Очаква се проверките да започнат от яз. "Христо Смирненски" и ще продължат през яз. "Йовковци", яз. "Копринка" и ВЕЦ-Стара Загора.