Емил Димитров
Емил Димитров / БТА
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров извърши проверка на част от комплексните и значими язовири в страната, включително за това дали е осигурена проводимост на речните корита за поемане на очаквания приток. Причината за инспекцията за интензивните валежи в страната. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Проверката е включила язовирите "Искър" и "Панчарево", както и речното корито на река Искър. Установено е било, че в язовир "Искър" има достатъчно свободен обем за поемане на очаквания приток. Проводимостта е осигурена, като само в отделни участъци е налична храстовидна и дървесна растителност.

Инспекцията на язовир "Копринка" е показала, че към момента има свободен обем от около 39 млн. кубика, като с месечния график е създадена организация за контролирано провеждане на водите чрез ВЕЦ към Стара Загора и Сливен. Насочени са обеми и към язовир "Жребчево", чийто общ обем към днешна дата доближава 300 млн. кубика. Към момента неговият свободен обем е около 120 млн. кубика, който е достатъчен за поемане на очаквания приток.

Министър Димитров откри рекултивираното общинско сметище на Симитли

Поради увеличения приток, язовир "Камчия" вече е със запълване над 98 процента и след достигане до максимален обем постъпващият приток ще се използва за напълване на язовир "Г. Трайков", което ще даде възможност за осигуряване на необходимите водни количества и за промишлено водоснабдяване в района на Девня. От страна на Басейнова дирекция "Черноморски район" е била извършена проверка, която е установила, че проводимостта след язовир "Камчия" е осигурена.